اعمال سلیقه در جامعه مذهبی

التزام به اسلام که درجامعه مذهبی ایران مطرح است،   یک سری مفاهیم مبهم وخرافی وجود دارد که گروهی از آن در باب سلیقه‌های خود سوء استفاده می‌کنند، مثلاً در شهری،یک نفررا به دلیل عدم التزام به اسلام رد "صلاحیت" کردند.   
مفاهیمی مانند بصیرت و نفوذ  که هر کس بنا بر سلیقه خود تفسیر می‌کند. مسئله التزام به اسلام و ولایت فقیه درهر انتخاباتی حضور پیدا کند.    

اول بهمن ۱۳۹۴ – 21 ژانویه ۲۰۱۶