چهار زندانی در رشت به دار آویخته شدند

محکومین“س. ق” فرزند قاسم ۵۰ ساله و “م. ف” فرزند شریفعلی ۳۵ساله و “آ. ا فرزند علی ۲۴ ساله“ح. ر” فرزند ناصر ۲۷ ساله به ترتیب به اعدام محکوم شده و حکم آنان، در زندان مرکزی شهر رشت به اجرا در آمد.       

لازم به ذکر است تقاضای عفو متهمین فوق الذکر در دو مرحله توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی مطرح گشت که پس از انجام بررسی های لازم و عدم احرازشرایط، رد شد.

بر اساس این گزارش تمامی مراحل دادرسی محکومین با حضور نماینده دادستان برگزار شد.   

 جامعۀ دفاع از حقوق بشردرایران مخالف هرگونه شکنجه و اعدام است.     

دادگستری استان گیلان/ 16 ژانویه ۲۰۱۶  ، ۱۳۹۴/۱۰/۲۶