اعدام شش زندانی در اورمیه

زندانیانی به اعدام محکوم شده ، صبح چهارشنبه بیست‌ و سوم دی‌ماه در محوطه‌ی زندان اورمیه به دار آویخته شدند.         

مسئولین استانی و ارگان‌های قضایی آذربایجان غربی تا کنون درباره‌ی پرونده‌ و اعدام این زندانیان اطلاع‌ رسانی و شفاف ‌سازی نکرده اند. 

جامعۀ دفاع از حقوق بشردرایران، باهرگونه شکنجه واعدام مخالف وآن را محکوم می کند.   

۲٣ دی ۱٣۹۴ –  ۱٣ ژانویه ۲۰۱۶