سه نفر در اردبیل به دار آویخته شدند

 سه نفر  که حکم اعدام آنان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل صادر شده بود، پس از تأئید حکم توسط دادستان کل کشور و مخالفت کمسیون عفو با درخواست عفو آنان و موافقت رئیس قوه قضائیه با اجرای حکم آنان، در زندان مرکزی اردبیل به اجراء گذاشته شد”.        

لازم به ذکر است، این سه متهم در پرونده های جداگانه ای به ترتیب به اتهام “نگهداری مواد مخدر“، به اعدام محکوم شده بودند.   

 دادگستری استان اردبیل، ۱۳۹۴/۱۰/۱۷- ۰۷ ژانویه ۲۰۱۶