قاچاق انسان برای روسپیگری


درگزارش وزارت خارجه آمریکا بخشی به ایران اختصاص داده شده، بنا به آنچه که به دست آورده اند، رژیم اسلامی ایران مبدا قاچاق انسان به منظور بهره کشی تجاری و جنسی و مقصد قاچاق انسان برای روسپیگری است.

در گزارش به بالا رفتن تعداد کودکان متکدی و روسپیان نوجوان در برخی از شهرهای ایران اشاره شده و همین طور به گزارش هایی که هر از چندی درباره فروش دختران ایرانی در کشورهای حوزه خلیج منتشر می شوند.

در این گزارش همچنین اشاره شده که کودکان و جوانان افغان هم درنظام مذهبی ایران به بیگاری گرفته می شوند.

نویسندگان گزارش همچنین توصیه هایی به رژیم مذهبی ایران کرده اند. .

جان کری، وزیر خارجه آمریکا می گوید که هدف از انتشار این سند همراه کردن کشورها برای مبارزه با قاچاق انسان است.

او گفت: “هدف از انتشار این سند ملامت کردن یا آبروبری نیست. هدفش روشن سازی است. و انرژی دادن و مهمتر از همه قدرت دادن به مردم است. با این سند می خواهیم عموم را با واقعیت و عمق صنعت ۱۵۰ میلیارد دلاری قاچاق انسان آشنا کنیم.”

کری همچنین گفت: “ما می خواهیم که شواهد و مدارکی تهیه کنیم تا کسانی که در راه کم کردن آلام گام بر می دارند و می خواهند مجرمان به جزایشان برسند از آن استفاده کنند. ما می خواهیم اسنادی قوی برای دولت ها درست کنیم تا در هر حد و اندازه ای قاچاقچیان انسان را دادگاهی کنند. و آنها که در خطر هستند را محافظت کنند.”

گزارشی که وزارت خارجه آمریکا تهیه کرده است، کشورها را در چهار گروه قرار داده است.

گروه اول کشورهایی هستند که تلاش می کنند تا با وضع قوانین و اجرای آنها از قاچاق انسان برای بهره کشی های تجاری و جنسی بکاهند. ایالات متحده آمریکا از جمله این کشورهاست.

گروه دوم و گروهی که در راه رسیدن به گروه دوم هستند، شامل کشورهایی می شوند که به محققان وزارت خارجه آمریکا ثابت شده می خواهند از شدت و وسعت قاچاق انسان بکاهند. افغانستان و عراق در گروه دوم جای دارند اما رژیم اسلامی ایران در گروه سوم است.

گروه سوم، گروهی از کشورها تعریف شده که برای حل این معضل و همچنین حمایت از قربانیان قاچاق انسان کاری نمی کنند. رژیم مذهبی ایران، در این گروه قرار دارد.
بیست و هشتم ژوییه ۲۰۱۵