اعدام در ایلام


نوری رئیس دادگستری استان ایلام گفت:« متجاوزین در ایلام به دار آویخته شدند. »
روابط عمومی دادگستری استان ایلام، اظهار داشت: «سه نفر به ‌اسامی الف.ک.، ر.ع. و ن.ش. دستگیر و پس از رسیدگی و محاکمه در دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شدند».
وی افزود: «حکم صادره پس از تأیید در شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور و استیذان ریاست قوه قضائیه بامداد شنبه مورخه ۱۳۹۴/۵/۳ در محل زندان مرکزی ایلام اجرا شد.»
رئیس حوزه قضایی استان ایلام با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضایی با اراذل و اوباش عنوان کرد:« دادگستری استان با مخلّین نظم و امنیت جامعه به ‌شدت و قاطعیت برخورد خواهد کرد و در این قضیه با هیچ ‌کس مدارا نخواهد شد.»
۰۳ مرداد ۱۳۹۴ – ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۵