اعدام در ورزشگاه!

 فردی در یک ورزشگاه در شهرستان میناب و در ملاءعام بدار آویخته شد.

به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، این حکم اعدام در زمین ورزشی شهرداری میناب اجرا شده است.     

بنا براین گزارش، فرد اعدامی ایوب ترکمانی، فرزند عباس در سال ۸۸ به اعدام محکوم و پس از ۷سال حبس به دار آویخته شد.

پنج شنبه ۲۰ ماه مه ۲۰۱۵ – 30 اردیبهشت ۱۳۹۴