زندانی های بهائی را آزاد کنید

در سال ۲۰۱۰، هفت بهائی،   فریبا کمال آبادی، جمالالدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضائی، مهوش ثابت، بهروز توکلی، و وحید تیزفهم، محاکمه و به طور غیرمنصفانه ای به اتهام «جاسوسی» و «تبلیغ علیه نظام» و اتهامات دروغین دیگر مجرم شناخته شده و به ۲۰ سال زندان محکوم شدند که بیشترین دوران محکومیت برای زندانیان عقیدتی در ایران است.

پنج عضو پارلمان اروپا، خواستار آزادی فوری هفت مدیر ایرانی بهائی از زندان شده و چنین سرکوب دینی را «غیرعادلانه» و «غیرقابل قبول» خواندند.    

این پنج عضو پارلمان – کُرنیلیا اِرنْست (Cornelia Ernst)  ، آنا گُمِز (Ana Gomes)  ، تونه کِلم (Tunne Kelam)  ، و اندرو لِوِر (Andrew Lewer) و جولی وارد (Julie Ward) می باشند. 

آقای کِلم (Kelam) گفت: «درخواست ما آزادی فوری و بی قید و شرط آنان است، زیرا هیچ کشوری نمیتواند ادعا کند که برای شهروندان خود شرایط عادی زندگی را فراهم کرده است در حالیکه گروهی از آنان – بعضی از اقلیتها – به گونه ای منظم و چنین بیرحمانه سرکوب می‌شوند.» 

خانم گُمِز (Gomes) گفت: «واقعاً به هیچ وجه قابل قبول نیست که این شهروندان ایرانی، که آرزویی جز خدمت صمیمانه به میهن‌شان و به مردم‌شان ندارند، و صرفاً به جهت خدمت به آموزه هایِ صلح آمیز آئین بهائی در زندان هستند، به اتهام هائی متهم گردند که کاملاً بی اساس است.» 

خانم وارد (Ward) گفت که این: «خیلی سخت است بفهمیم که چرا رژیم ایران» نسبت به شهروندان بهائیاش، که نمایانگر اعتقاد به صلح، انسانیت، برابری جنسیتی، و انصاف هستند، «اینچنین پرخاشگر و بیرحم است». 

آقای لِوِر (Lewer) گفت ایران باید به طور کلی پاسخگوی نقض حقوق بشر و به ویژه سرکوب بهائیان باشد. او اضافه کرد «با توجه زیادی که به ایران در زمان مذاکرات اتمی می‌شود، فکر میکنم مهم است که این مشکلات نیز نادیده گرفته نشود.» 

آقای لِوِر (Lewer) گفت: «حقوق بشر و آزادی دین باید موضوعهائی باشد که ما همواره نگران آن هستیم.» 

خانم اِرنْست (Ernst) گفت: «ما اکیداً مخالف این واقعیت هستیم که افرادی مثل بهائیان به علت حمایت از حق تحصیل یا به دلیل پشتیبانی از حق پیروی از دین خود، زندانی شوند.» 

او گفت: «این چیزی است که مطلقاً غیرقابل قبول است.» 

خانم رِیچِل بیانی (Rachel Bayani)، نماینده ی دفتر منطقه‌ای جامعه ی جهانی بهائی در اتحادیه اروپا، گفت این ویدیوها بازگوکننده ی نگرانی عمیق پارلمان اروپا در مورد نحوه ی رفتار دولت ایران با بهائیان است.    

خانم بیانی گفت: «این بیانیه ها ابراز حمایت قوی نمایندگان مردم اروپا از مردم ایران است.»

٣۱ اردیبهشت ۱٣۹۴ –  ۲۱ می ۲۰۱۵