اعدام نه زندانی در زندان قزل حصار

  نه زندانی دیگر از  متهمان جرایم مربوط به مواد مخدر در سحرگاه  روز شنبه (۱۷ اسفند۱۳۹۳) به دار آویخته شدند و اجساد آنان به خانواده هایشان تحویل داده شد.

از سوی هرانا هویت این نه زندانی اعدام شده، محمد محمودی، صادق محمد آهوی، عبدالله لزومی، حسین رستمی، محسن علیپور، عادل سلمان زاده، مسعود محمدی، اصغر میرعدلی و عادل سلمان زاده شناسایی شده است، نهادهای مربوطه و رسانه های داخلی نسبت به این اعدام ها سکوت کرده اند. بر اساس اعلام نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران حدود ۶۰ درصد از اعدام های سالانه در ایران بدون اعلام رسمی صورت میگیرد.

لازم به یادآوری در روزهای گذشته نیز حداقل ۱۵ زندانی در این زندان بصورت جمعی اعدام شده اند، اعدامهای دسته جمعی که بارها منجر به اعتراضات وسیع خانواده ها و حتی شورش در زندان شده است و مسئولین قضایی نیز به توقف آنها وعده داده بودند.

همزمان با آغاز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد،   در هفته های اخیر موج بسیار نگران کننده ای از اجرای احکام اعدام زندانهای سراسر کشور را در بر گرفته، این موج به دلیل اینکه زندان قزلحصار بیشترین تعداد زندانیان محکوم به اعدام را در کشور دارد با شدت بیشتری در این زندان دیده می شود.

زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار که تعداد آنها صدها تن برآورد میشود و همچنین خانواده های محکومان به اعدام در طی روزهای اخیر، مراتب نگرانی خود را از این روند و آغاز دوباره موج اعدام های دسته جمعی در قزلحصار ابراز داشتند، این شهروندان از نهادهای مدنی و سازمانهای بین المللی درخواست توجه و کوشش به هدف متوقف کردن این روند    را دارند.

 

      خبرگزاری هرانا، ۱۳۹۳/۱۲/ ۱۷ –07 مارس ۲۰۱۵