اعدام شش کُرد سُنی در زندان کرج

گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی شش زندانی کرد سُنی  به اتهام محاربه وهواداری از احزاب کرد مخالف دولت در محوطه زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.  شغل این زندانیان موبایل فروشی، کشاورزی و خرید و فروش مسکن بوده است.

عضوی از خانواده حامد احمدی، یکی از این شش اعدامی در گفتگویی با کمپین در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ با اظهار اینکه آنها حق دفاع از اتهامات خود را در دادگاه نداشته اند، گفته بود: «قاضی مقیسه پس از اینکه آنها را محاکمه کرده، گفته است: ساکت باشید. شما سنی های سگ هستید و باید اعدام شوید».

این شش زندانی کرد سنی صبح ۱۲ اسفند ماه از بند عمومی به قرنطینه زندان رجایی شهر کرج برای اجرای حکم اعدام منتقل شدند همچنین به خانواده های آنها که در استان کردستان ساکن هستند در تماس تلفنی گفته شد که برای اخرین ملاقات پیش از صبح ۱۳ اسفند ماه به زندان بروند.

در همان روز عده ای از اعضای خانواده و بستگان این زندانیان جلوی درب زندان رجایی شهر تجمع کرده و خواستار لغو حکم اعدام شدند. همچنین ۸۰ زندانی سنی بند ۱۲ زندان رجایی شهر در حمایت از آنها برای مدتی دست به اعتصاب غذا زدند.   

خانواده همگی این شش نفر در مقابل درب ورودی زندان منتظر تحویل جنازه ها هستند.  

سیزده  اسفند ۱۳۹۳/ ۰۴ ماه مارس ۲۰۱۵