پزشکان در خدمت جلادان حکم قصاص چشم را اجرا کردند

حکم قصاص اسیدپاشی، در زندان رجایی‌شهر اجرا شد.     

دادستان تهران در جمع خبرنگاران اعلام کرد، حکم دو پرونده قصاص اسیدپاشی آماده اجراست، دو مرد اسیدپاش برای اجرای حکم به زندان رجایی شهر منتقل شدند.    

این احکام قرار بود در حضور قاضی محمد شهریاری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای جنایی، مسئولان زندان و پزشکی قانونی و جمعی از پزشکان متخصص اجرا شود.   

نخستین مرد اسیدپاش حدود پنج سال قبل روی راننده ای در قم اسید پاشید و باعث نابینایی این فرد شد.

عامل اصلی این حادثه، به نام مجتبی، بیست ونه ساله، پس از دستگیری در جریان تحقیقات با اعتراف به اتهام خود گفت:« من روز حادثه با دوستم راننده  را تعقیب کرده و پس از اسیدپاشی، با موتور از محل فرار کردیم .»   

قضات دادگاه قم پس از محاکمه مجتبی را به قصاص عضو ـ نابینایی کامل هر دو چشم و پرداخت دیه و ۱۰ سال زندان محکوم کردند. دیگر متهمان نیز به شلاق و سه سال زندان محکوم شدند. پس از پنج سال از این اسیدپاشی و تائید حکم در دیوان عالی کشور، پرونده با نیابت قضایی برای اجرای حکم به دادستانی تهران فرستاده شد.

حکم قصاص یک چشم در حضور و نظارت کامل پزشکان متخصص اجرا شد و به متهم مهلت داده شد دیه و هزینه درمان قربانی اسید پاشی را پرداخت کند تا حکم قصاص چشم دیگر اجرا نشود .   

دومین قربانی اسیدپاشی که قرار بود  حکم قصاص را اجرا کند، به حرمت ایام فاطمیه مهلت دوماهه ای به اسیدپاش داد و اگر در این مدت هزینه درمانش پرداخت نشود، حکم را اجرا می کند. داوود روشنایی ۱۰ سال پیش به دلایلی نامعلوم در منطقه مجیدیه تهران از سوی جوانی به نام حمید مورد اسیدپاشی قرار گرفت و چشم راست و بخشی از صورتش را از دست داد. با شکایت وی عامل حادثه تحت تعقیب قرار گرفت و دستگیر شد.

متهم پس از اعتراف به این اسیدپاشی روانه زندان شد و با صدور کیفرخواست پرونده وی به شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و مدتی بعد مرد اسیدپاش پس از محاکمه به قصاص از ناحیه یکی از چشمانش و لاله گوش چپ و همچنین پرداخت دیه بابت دیگر جراحات محکوم شد که حکم به تائید قضات دیوان عالی کشور رسید.

قرار بود این حکم در زندان رجایی شهر کرج به مرحله اجرا در آید که قربانی حادثه – شاکی – به حرمت ایام فاطمیه مهلت دو ماهه به مرد اسیدپاش داد تا هزینه های درمانی وی را در این مدت تامین کند، در غیر این صورت با پایان یافت مهلت تعیین شده حکم قصاص چشم متهم دوباره در زندان اجرایی خواهد شد.

شاکی گفت:  « دیروز صبح همراه پدر، برادرم و چند نفری از اقواممان از تهران به کرج رفتیم. ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه به زندان رجایی شهر که محل نگهداری از متهم و مکان اجرای حکم بود پا گذاشتیم. تیمی از پزشکان که قرار بود حکم قصاص چشم را اجرا کنند در بخش درمانگاه زندان حاضر شده بودند. زمانی از حضورمان نگذشته بود که مرد اسیدپاش را به اتاقی که حضور داشتیم آوردند. او با دیدن من بی تفاوت بود. به مرد اسیدپاش مهلت دو ماهه دادم تا هزینه های درمانم را تامین کند،  اگر این کار را نکرد حکم را اجرا می کنم. »

جام جم آنلاین، ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ –  04 مارس ۲۰۱۵