مهدیه گلرو را بازداشت کردند

صبح امروز مهدیه گلرو فعال سابق دانشجویی در منزل خود بازداشت شد.

تاکنون اطلاعات دقیقی از علت بازداشت وی و اینکه گلرو توسط چه نهادی بازداشت شده است، در دست نیست.

گفتنی است مهدیه گلرو که پیش از این نیز در زمستان سال ۸۸ بازداشت شده بود، پس از گذراندن سی ماه حبس در ۳۰ اردیبهشت سال ۹۱ آزاد شد.

 

خبرگزاری ایلنا،۲۶ اکتبر ۲۰۱۴ /  1393-08-04