حکم قصاص عروس توسط مادر شوهرش در زندان شهر آمل

 
 
 
 

 همسر قاتل زمانی که متوجه رابطه قاتل با فرد دیگری می شود مشاجره ای بین آن دو صورت می گیرد که در همین حین محکوم علیه دست و پا همسر خود را بسته و با چاقو برنده ای گردن همسر خود را قطع می کند.

دادستان عمومی و انقلاب آمل   گفت: محکوم علیه خانم (ص-ت) به دلیل بریدن گردن همسر خود و قتل عمد سحرگاه امروز در محوطه زندان این شهرستان اعدام شد. 

 علی طالبی با اشاره به اجرای حکم قصاص خانم (ص-ت) فرزند تقی گفت: این خانم چندین سال قبل رابطه نامشروعی را با شخصی داشت که همسرش متوجه رابطه وی با فرد دیگری می شود.

 

علی طالبی دادستان عمومی و انقلاب آمل بیان داشت: قاتل بعد از تحمل چندین سال حبس در زندان، سحرگاه امروز پای چوبه دار رفت و مادر مقتول حکم قصاص عروس خود را اجرا کرد.    

   چهارشنبه ۷ خرداد ۹۳ / ۲۸ مه ۲۰۱۴