سحرگاه شنبه ک تن در قزوین اعدام شد

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: سحرگاه امروز قاتلی در ندامتگاه مرکزی قزوین به دار مجازات آویخته شد.   

 اسماعیل صادقی نیارکی امروز در قزوین در خصوص اجرای حکم این فرد اظهار کرد: پس از سیر تشریفات قانونی و تأیید دیوان عالی کشور با رعایت موازین شرعی و قانونی حکم قاتل در محوطه زندان مرکزی قزوین اجرا شد.   

وی افزود: دستگاه قضایی برای کسب رضایت از اولیای دم تلاش خود را به‌ کار گرفت ، ولی در نهایت با درخواست اولیای دم حکم فوق به مرحله اجرا درآمد.     

دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: تیرماه سال ۸۸ عباس ـ ر در نتیجه درگیری لفظی و فیزیکی با مقتول به نام علی‌اصغر از قداره استفاده کرده و با ضربه به گردن مقتول مرتکب قتل عمدی می‌شود.

صادقی نیارکی عنوان کرد : در تحقیقات به عمل آمده عباس اتهام قتل عمدی مقتول را قبول و صحنه جرم از طریق اداره آگاهی بازسازی می‌شود و پزشک قانونی نیز علت مرگ را آسیب به عروق اصلی گردن و عوارض ناشی از آن تعیین می‌کند.  

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: پس از تکمیل تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه کیفری، شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین با صدور دادنامه‌ای عباس معروف به یعقوب را به یک فقره قصاص نفس با چوبه دار در محوطه زندان و به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به جلال به تحمل یکسال حبس و به اتهام فحاشی به مقتول به تحمل ۴۰ ضربه شلاق محکوم می‌کند.

صادقی نیارکی ادامه داد: با اعتراض به رأی صادره، شعبه هفدهم دیوانعالی کشور پس از بررسی رأی شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین را تأیید کرده و با تقاضای اولیای دم اجرای قصاص نفس قاتل به مرحله اجرا درآمد.  

شنبه –  27 اردیبهشت ۹۳ /  17ماه مه ۲۰۱۴