صبح امروز حکم اعدام ۹ تن در زندان کارون اهواز به اجرا در آمد

 سرپرست اداره روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان خوزستان ،  در اهواز اظهار کرد: احکام این افراد که توسط دادگاه انقلاب استان صادر شده به تایید دادستان کل کشور رسیده و توسط رئیس قوه قضاییه تنفیذ شده است.

عبدالحمید امانت‌بهبهانی ادامه داد: مشخصات محکومان بدین شرح است ؛ ل.ب،   م.ط ،   ع.الف ،   ح.ر.ک ،  ع.خ ،   م.ج ،   ع.غ ،  ؛ م.غ ،  م.غ  .

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۳ / ۱۲ مه ۲۰۱۴