پنج نفر در اراک اعدام شدند

اراک –   

سحرگاه شنبه پنج نفر در زندان مرکزی اراک به دار مجازات آویخته شدند.  

معاون دادستان اراک گفت: این قاچاقچیان به اتهام خرید و فروش و حمل مواد مخدر و نگهداری هروئین و کراک در زندان مرکزی اراک به دار مجازات آویخته شدند.   

وی افزود: حکم این متهمان در شعب دادگاه انقلاب اراک صادر شد و به تائید دادستان کل کشور رسید. این مقام مسئول اضافه کرد: حکم متهمان مزبور پس از انجام تشریفات قانونی سحرگاه دیروز در زندان مرکزی اراک به اجرا درآمد.

کیهان، یکشنبه  سوم  شهریور ۱۳۹۲ / ۲۵  اوت ۲۰۱۳