ماستی که تُرش است از تغارش پیداست!

محمود رفیع

حسن فریدون که روحانی است، بعداز انتخاب اش ازمیان هشت کاندیدای شورای نگهبان، بعداز تائید خامنه ای و سوگند ومعرفی همکارانش درمجلس اسلامی، دراولین مصاحبه مطبوعاتی  حرف های اش را زد. او نشان داد "ازکوزه همان تراود که در اوست". قبل  از شروع مصاحبه بیش از نیم ساعت دراین نشست حرف زد، ولی هیچی نگفت. فقط حرف زد که: «… رسانه ها شادمانی "ملت" را به جامعه منعکس کنند، ازتلاش رسانه ملی که در روز تاریخی تائید و سوگند داشتند، صمیمانه متشکرم. عید فطررا که چند روز دیگر خواهد آمد، تبریک می گویم. همان طورکه قول دادم، پاسخگو خواهم بود. دو وظیفه به عهده دارم، اول – تهیه برنامه برای دولت "تدبیر و امید" . دوم- تعیین تیم برای عضویت در کابینه دولت "تدبیرو امید". پانصد نفر از نخبگان با صرف شش هزار ساعت وقت، نتیجه را در اختیار من قرار دادند. در خاتمه سپاس از خامنه ای که   تأثیر بیانات او این "حماسه" شد. هدایت ها و رهنمودهای او [خامنه ای] سرمایه بزرگ برای دولت خواهد بود. خوشحال از اینکه برای اولین بار در نظام اسلامی علاوه بر نشاط  و امیدی که در داخل کشور در سایه حضور حماسه آفرین مردم به وجود آمد،  پنجاه  و پنج هیأت بلند پایه از منطقه و جهان در این مراسم شرکت کردند.» 

بله، فیل موش زائید، کاندیدای پیشنهادی شورای نگهبان همان آهنگ های نَحس سی سال پیش به این سو را که به تکرار شنیده‌ایم تکرارکرد. برای نشان دادن ترشی ماست از تغار، فشرده ای از گفتار حسن فریدون که روحانی است و در ۲۳ تیرماه ۱۳۷۸ پنج روز بعد از جنبش اعتراضی دانشجویان بیان داشت می آوریم. او آن زمان عبای شورای عالی امنیت را به دوش داشت و از فرصت استفاده کرد و با اهانت و هتاکی به دانشجویان و مردم آنها را تهدید کرد و گفت: «… افراد وابسته به گروهک‌های سیاسی ورشکسته و منزوی در جامعه ما، مزدوران و وابستگان به قدرت های خارجی… با شکستن حرمت و تقدس… حریم مقدس ولایت خواست راه را برای توطئه های بعدی آماده نماید. مسأله ولایت مسأله فرد نیست، مسأله شخص نیست، ولایت در کشور ما مظهر اسلامیت نظام و استقلال کشوراست. مظهر این اسلامیت، رهبری و مقام ولایت است. دیروز نسبت به این عناصر دستور قاطع  داده شد، تا هرگونه حرکت این عناصر فرصت طلب، هر کجا که باشد با شدت و قاطعیت برخورد شود و سرکوب شوند» (تکبیرحضار). 

او تنها نیست که به مردم و جنبش های اعتراضی آنها توهین و تهدید می کند. احمدی نژاد هم مردم را "خس و خاشاک" خواند، اکبررفسنجانی در زمانی که بر اریکه قدرت تکیه زده بود در نماز جمعه ۶//۱/۶۱ گفت: «همه اینها را بنی صدرخراب کرده بود. یک مُشت منافق را آورده بود اطراف خودش جا داده بود و یک مُشت آدم بی شعور به اسم متخصص و با عنوان های دُرشت نظامی چشم پُرکن دور خودش جمع کرده بود». 

و یا اگر حسن فریدون که روحانی است، مردم را تهدید به سرکوب می کند، قبل از او اکبر رفسنجانی علیه این مردم سنگ تمام گذاشت و در نمازجمعه ۱۰/۷/۱۳۶۰ گفت: «همان طور که می دانید اسلام قوانین کیفری بسیارروشن  و قاطعی دارد، ما قصاص داریم و حدود مختلف داریم که از اعدام و سنگسار و دارکشیدن و قطع دست و پا و شلاق و تعزیرهای انواع کوچک تر… از این جهت دستمان خیلی باز است».

آری، حسن فریدون که روحانی است و کاندیدای شورای نگهبان بود به عنوان رییس جمهوری اسلامی جدید "انتخاب" شد. بر شادمانی جوانانی  که نظام اسلامی را نمی شناسند حرجی نیست. اما رقص پیران که بیش از سی سال با رژیم اسلامی گلاویز و در ستیز بودند، در فهم  نمی گنجد. دست کم این پیران باید شنیده باشند که ربانی املشی در نمازجمعه ۲۴/۲/۱۳۶۱                   چه گفت. املشی گفت: «اگر ولی فقیه تنفیذ [امضاء] کرد، رئیس جمهور، رئیس جمهوراست وگرنه تنها به آراء مردم رئیس جمهورمشروعیت پیدانمی کند.» حالا این پیران بازهم پایکوبی کنند که کاندیدای شورای نگهبان «انتخاب» شد. 

اگربه لیست همکاران حسن فریدون که روحانی است و نخبگانش که مدعی اند برای پیدا کردن و گزینش آنان شش هزار ساعت وقت صرف کرده اند، نگاه کنید، از قاتل و جنایتکار تا مأمور امنیتی و پاسدار در این لیست خواهید یافت. یعنی همان عناصری که در نظام اسلامی به فراوانی یافت می شوند. بیهوده نگفته اند «آنچه در دیگ است، در کاسه آید».