زبان و حلقوم آمریکایی

    محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز،  در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی بیان کرد: برای آمریکایی بودن نیازی نیست تبعه این کشور باشیم بلکه همین کهی سخن آمریکایی ها را بگوییم، آمریکایی محسوب می شویم؛ امروزه هزاران مسلمان وجود دارند که زبان و حلقوم شان در خدمت آمریکا است.وی تأکید کرد: هنگامی که  خمینی  عزت و ابهت آمریکا را در هم شکست و شرایطی جدید از جمله بیداری اسلامی را در دنیا ایجاد کرد، دشمن به بررسی دلیل این شکست شان پرداختند و پی بردند که اگر بتوانند تقلید و خمس را از مسلمان ها به خصوص شیعیان بگیرند، می توانند اسلام را زمین گیر کنند؛ از این رو برنامه ها و نقشه هایی برای تحقق این موضوع طراحی کرده اند. وی تأکید کرد: آنها عنوان می کنند انسانی که عقل دارد از تقلید بی نیاز است در حالیکه تقلید به معنای رجوع به کارشناس و اهل فن است که در تمام دنیا و در تمام عرصه ها وجود دارد.

 

خبرگزاری رسا، ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ — 24 ژوئیه ۲۰۱۳