برادران کُردپور در دادگاه

به گفته عباس جمالی یکی از وکلای برادران کردپور ۱۲ مرداد ماه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مسعود و خسرو کرد پور در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد برگزار می شود.

 خسرو و مسعود کرد پور اوایل اسفند ماه سال گذشته بازداشت شدند و پس از سپری نمودن بیش از ۱۰۰ روز درسلول های انفرادی اخیرا به بخش عمومی زندان مهاباد منتقل شده اند.

مسعود و خسرو طی   روزهای بازداشتشان در سلول های انفرادی بخاطر مشخص نبودن اتهامات و بازداشت غیر  قانونی شان به مدت چند روز  دست به اعتصاب غذا زدند.

گفته می شود؛ یکی از اتهامات مطرح شده برای این دو روزنامه نگار کرد تبلیغ علیه نظام از طریق اطلاع رسانی درباره زندانیان سیاسی و فعالان مدنی می باشد.

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان، دوشنبه ۳ تیرماه۱۳۹۲