نوشتار

 •   ۱۲ ژانویه ۲۰۱۷ ـ ۱۳۹۵ /۱۰/۲۳   این گزارش که در ادامه،  مواردی چون “اعدام، مصونیت از شکنجه، و رفتارهای غیر انسانی، محاکمات عادلانه و نحوه رفتار با زندانیان، […]

  گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر

    ۱۲ ژانویه ۲۰۱۷ ـ ۱۳۹۵ /۱۰/۲۳   این گزارش که در ادامه،  مواردی چون “اعدام، مصونیت از شکنجه، و رفتارهای غیر انسانی، محاکمات عادلانه و نحوه رفتار با زندانیان، […]

  ادامه مطلب...

 • ۱۰ژانویه ۲۰۱۷ ، ۲۱ دی ۱۳۹۵ آنچه پس از کشته شدن احمد فناییان در ذهن مخاطبین روی داده است، خاطرات ترورها و اعدام‌های بهائیان پس از انقلاب ایران است… تمامی […]

  اعدام بهائیان مرتضی اسماعیل پور( سردبیر خبرگزاری بهایی نیوز)

  ۱۰ژانویه ۲۰۱۷ ، ۲۱ دی ۱۳۹۵ آنچه پس از کشته شدن احمد فناییان در ذهن مخاطبین روی داده است، خاطرات ترورها و اعدام‌های بهائیان پس از انقلاب ایران است… تمامی […]

  ادامه مطلب...

 •  سوم ژانویه ۲۰۱۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ سید مصطفی محقق داماد گفت: تا جامعه ما و مدیران آن از صمیم قلب حقوق بشر را نپذیرفته باشند ما راه به جایی نمی‌بریم.    […]

  شرمندگی، محقق داماد

   سوم ژانویه ۲۰۱۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ سید مصطفی محقق داماد گفت: تا جامعه ما و مدیران آن از صمیم قلب حقوق بشر را نپذیرفته باشند ما راه به جایی نمی‌بریم.    […]

  ادامه مطلب...

 • ۲۴ دسامبر ۲۰۱۶–  ۰۴ دی ۱۳۹۵   یک زمانی، هر که "دکتر" بود، ارج و قربی داشت چرا که این عنوان، نشان می داد صاحبش سال ها در طلب علم زحمت […]

  مُدعیان تیتر “دکترا”

  ۲۴ دسامبر ۲۰۱۶–  ۰۴ دی ۱۳۹۵   یک زمانی، هر که "دکتر" بود، ارج و قربی داشت چرا که این عنوان، نشان می داد صاحبش سال ها در طلب علم زحمت […]

  ادامه مطلب...

 •    ف . م. سخن     ۲۴ دسامبر۲۰۱۶ – ۴ دی ۱۳۹۵ کلمات، بیان کننده ى آن چه در بیرون رخ مى دهد و در ذهن شکل مى گیرد هستند. اگر کلمات […]

  حقیقت یا دروغ

     ف . م. سخن     ۲۴ دسامبر۲۰۱۶ – ۴ دی ۱۳۹۵ کلمات، بیان کننده ى آن چه در بیرون رخ مى دهد و در ذهن شکل مى گیرد هستند. اگر کلمات […]

  ادامه مطلب...

 •   بنیاد برومند(امید) بیش از پانزده سال است که بنیاد عبدالرحمن برومند (بنیاد) اعدام‌ها و قتل‌های فراقضاییِ" جمهوری "اسلامی ایران را مستند می‌کند. نام و مشخصات ۱۸،۸۰۰ قربانی که تا […]

  واقعیتی تلخ و دلخراش

    بنیاد برومند(امید) بیش از پانزده سال است که بنیاد عبدالرحمن برومند (بنیاد) اعدام‌ها و قتل‌های فراقضاییِ" جمهوری "اسلامی ایران را مستند می‌کند. نام و مشخصات ۱۸،۸۰۰ قربانی که تا […]

  ادامه مطلب...

 • دسامبر ۲۰۱۶ / ،ذر ۱۳۹۵ درباره اعدام رقیه و عبدالرضا اکبری منفرد خواهر و برادرم  که جزو هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در تابستان سال ۱۳۶۷ بودند، پاسخ دهید!!.  مریم […]

  پاسخ دهید!!

  دسامبر ۲۰۱۶ / ،ذر ۱۳۹۵ درباره اعدام رقیه و عبدالرضا اکبری منفرد خواهر و برادرم  که جزو هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در تابستان سال ۱۳۶۷ بودند، پاسخ دهید!!.  مریم […]

  ادامه مطلب...

 • مرتضی اسماعیل‌پور‎ ۱۷نوامبر۲۰۱۶ – ۲۷آبان ۱۳۹۵    بردباری پیش رفتن به سوی جهانی بدون خشونت و همگرایی و احترام به فرهنگ و نظرات "دیگری" است اما آنچه حکومت ایران تحمل […]

  روز بُردباری ،

  مرتضی اسماعیل‌پور‎ ۱۷نوامبر۲۰۱۶ – ۲۷آبان ۱۳۹۵    بردباری پیش رفتن به سوی جهانی بدون خشونت و همگرایی و احترام به فرهنگ و نظرات "دیگری" است اما آنچه حکومت ایران تحمل […]

  ادامه مطلب...

 • ۰۴ ۲۰۱۶ اکتبر – ۱۳ مهر ۱۳۹۵      دختر بچه را از سنین کم با ترس و توبیخ و فریب و شبیه بزرگ تر ها کردن و تشویق و […]

  حجاب نکبت است ف . م . سخن

  ۰۴ ۲۰۱۶ اکتبر – ۱۳ مهر ۱۳۹۵      دختر بچه را از سنین کم با ترس و توبیخ و فریب و شبیه بزرگ تر ها کردن و تشویق و […]

  ادامه مطلب...

 • پانزدهمین سال، از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به آمریکاست گذشت؛ حملاتی که پیامدهای گسترده ای به همراه داشته است که تا به امروز نیز ادامه دارد.      در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، […]

  تروریسم، یک تهدید در جهان

  پانزدهمین سال، از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به آمریکاست گذشت؛ حملاتی که پیامدهای گسترده ای به همراه داشته است که تا به امروز نیز ادامه دارد.      در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، […]

  ادامه مطلب...